Agilní testování je vyvíjející se přístup k testování softwaru, který se opírá o zásady agilního vývoje softwaru, jak je definováno v agilním manifestu.

Poznejte roli testera v agilním týmu a osvojte si agilní testovací procesy na interaktivním workshopu.

Tento kurz vás připraví na roli plnohodnotného člena agilního vývojového týmu, od samotného uvedení uživatelského scénáře a jeho přípravu přes vývoj a testování.

V rámci tohoto praktického kurzu účastníky vyzbrojíme znalostmi agilních metod a vysvětlíme, jak testovat na základě daných uživatelských scénářů. Účastníci pochopí, jak se angažovat do konceptů založených na celo-týmovém přístupu (whole-team approach), což jim umožní spolupracovat s agilním týmem a zajistit hodnotu zůčastněným stranám tím, že se v týmu stanou "expertem na testování". 

 

Lektor

Osnova kurzu

 1. Úvod do agilního testování

  Proces testování v rámci agilního vývoje
  Svatá trojice (tester, vývojář, vlastník produktu)

  Role testera v týmu
  Lean / Agile přístupy k vývoji softwaru
  Metodiky vývoje (TDD, ATDD, BDD)
 2. Testování v týmu

  Specifikace požadavků
  Analýza
  Plánování
  Vývoj a testování
  Akceptace
 3. Další aspekty testování v agilních v multifunkčních týmech

  Regresní testování
  Akceptační testování
  Specifické přístupy k testovaní
 4. Rozvoj role testera

  Rozvoj role testera v rámci multifunkčního týmu
  Kariérní cesty testera v agilním vývoji

Co se naučíte?

 • Pochopit proces agilního vývoje a roli, kterou v něm zastávat.
 • Pochopit účel testování v rámci agilního životního cyklu vývoje softwaru.
 • Uvědomit si, jak je testování implementováno v různých agilních prostředích.
 • Pochopit roli testera v kontextu různých činností, které tým řeší.
 • Dozvědět se, jak posílit pozici testera na schůzkách.
 • Pochopit potřebu testování během životního cyklu vývoje, a jak jej provést.
 • Zlepšit dovednosti k zachycení defektů co nejdříve.
 • Zlepšit vyjednávací a komunikační dovednosti v rámci vývojového týmu.
 • Rozpoznat hlavní výzvy agilního testování a jak k nim přistupovat.
 • Vyzkoušet si klíčové postupy agilního testování - vývoj řízený akceptačními testy (ATDD), vývoj řízený chováním (BDD), vývoj řízený testy (TDD) a průzkumné testování (exploratory testing).

Navázaná témata