Děkujeme, že jste si vybrali YES4Q!

Úvod

Platné ke dni 21.května 2020

Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů pro nás jsou a vždycky budou nesmírně důležité. Proto vám chceme přehledně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, ukládáme a užíváme vaše osobní údaje a popsat vaše možnosti kontroly a volby ohledně toho, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje. To je naším cílem, a tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) podrobněji vysvětlují, co přesně to znamená.

O těchto zásadách

Tyto Zásady stanoví základní podrobnosti vašeho vztahu se společností YES4Q v souvislosti s osobními údaji. Tyto Zásady se uplatní na všechny služby společnosti YES4Q a veškeré související služby (dále jen „Služby YES4Q“). Příležitostně můžeme nabízet další služby. Pokud zavedení takových nových služeb způsobí podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám více informací. Není-li uvedeno jinak, jakékoli nové služby se budou řídit těmito Zásadami.

Účelem těchto Zásad je:

Doufáme, že vám to pomůže porozumět závazkům ochrany soukromí, které vůči vám máme. Informace o tom, jak nás kontaktovat s případnými dotazy či obavami, naleznete níže v sekci „Jak nás kontaktovat“. Nebo, pokud nesouhlasíte s obsahem těchto Zásad, pamatujte prosím, že je jen na vás, zda budete užívat Služby YES4Q.

Vaše práva a volby: Dáváme vám kontrolu a možnost volby

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR", dává fyzickým osobám určitá práva v souvislosti s jejich osobními údaji. Rádi poskytneme uživatelům transparentní prostředí a možnost kontroly přístupu k údajům, abychom jim pomohli tato práva plně využít. S výjimkou případů jejich omezení na základě zákona mají fyzické osoby následující práva:

Více informací o tom, jak používáme soubory cookies, včetně jejich užívání pro cílenou reklamu, naleznete v sekci Nastavení cookies. Rovněž tam najdete informace o tom, jak můžete spravovat své nastavení souborů cookies a deaktivovat některé druhy sledování.

Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně vašeho soukromí či vašich práv a jejich uplatnění, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás". Pokud budete mít nějaké obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, doufáme, že s námi budete nadále spolupracovat na jejich odstranění. Máte však také právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů nebo vašemu místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Níže uvádíme kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jak je užíváme a jak je shromažďujeme.

Uživatelské údaje
Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa, stát, pozice, společnost.

Údaje o objednávkách, platbách a nákupech
Jméno, příjmení, emailová adresa, fakturační adresa, údaje o historii nákupů a plateb.

Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních
Pokud vyplníte jakýkoli formulář, odpovíte na průzkum či dotazník nebo se zúčastníte soutěže, shromažďujeme údaje, které při tom poskytnete.

K čemu používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme pro různé účely, s nimiž jsou spojené právní základy, které nás opravňují zpracovávat vaše osobní údaje.

Poskytování Služeb YES4Q
Právní základ: Plnění smlouvy, Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o objednávkách, platbách a nákupech

Hodnocení Služeb YES4Q 
Právní základ: Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje

Marketingové, propagační a reklamní účely 
Právní základ: Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje

Plnění právních povinností a požadavků regulačních orgánů 
Právní základ: Plnění právních povinností, Oprávněný zájem
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o objednávkách, platbách a nákupech, Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních

Za účelem zpracování vaší platby 
Právní základ: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o objednávkách, platbách a nákupech

Provádění výzkumu, soutěží, průzkumu a slosování 
Právní základ: Plnění smlouvy, Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních

Sdílení vašich osobních údajů

Zde uvádíme kategorie příjemců osobních údajů shromážděných či vytvořených při vašem užívání Služby YES4Q.

Zpracovatelé plateb
Vaše osobní údaje budeme podle potřeby sdílet s našimi zpracovateli plateb, abychom jim umožnili zpracovat vaše platby, a za účelem předcházení podvodům.

Partneři YES4Q
Vaše osobní údaje budeme podle potřeby sdílet s partnery konference TestCrunch, pokud se na ni přihlásíte. 

Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli nabízet Služby YES4Q a informovat vás o nových službách. S výjimkou údajů nutných pro zpracování plateb se jedná o dobu maximálně 5 let.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Usilujeme o zabezpečení osobních údajů našich uživatelů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která nám pomáhají chránit bezpečí vašich osobních údajů, přesto upozorňujeme, že žádný systém nemůže být naprosto bezpečný. Zavedli jsme různé postupy včetně omezení přístupu a uchovávání údajů, které chrání údaje před neoprávněným přístupem a nadbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme průběžně měnit.

Když v těchto Zásadách učiníme podstatné změny, informujeme Vás zasláním e-mailu.

Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si tyto Zásady přečetli. Pokud budete mít ohledně těchto Zásad jakékoli otázky, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“, e-mailem na adrese privacy@yes4Q.com, nebo nám napište na tuto adresu:

YES4Q s.r.o.
Češkovice 333
678 01 Blansko
Česká republika

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad je společnost YES4Q.
Doufáme, že se Vám YES4Q bude líbit!