Agile si získává stále větší popularitu v různých odvětvích IT. Přístupy agilního vývoje a testování se používají v mnoha organizacích po celém světě. Stále více testerů se účastní agilních projektů nebo je součástí agilních týmů. Agilní testování nabízí týmům mnoho výhod, od zvyšování celkové kvality produktu až po větší prostor pro flexibilitu.

Tento akreditovaný kurz vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali plnohodnotným členem agilního týmu. Kurz se zaměřuje na základy testování v agilních projektech včetně běžně používaných postupů a procesů agilního vývoje, roli testera v agilním týmu a doporučené postupy agilního testování.

Zjistíte, jaké byznysové a technologicky orientované testy vyžadují agilní projekty a jak mohou agilní testeři mohou přispět k celkovému úspěchu projektu. Naučíte se používat techniky jako plánovací poker a průzkumné testování. Seznámíte se s principy vývoje řízeného akceptačními testy (ATDD). Seznámíte se s technickými a týmovými dovednostmi, které testeři potřebují k úspěchu ve světě agilního vývoje.

Akreditovaný kurz, který pokrývá učební osnovy ISTQB® Certified Tester Foundation Level - Agile Tester Extension 2014.

Lektor

Osnova kurzu

 1. Agilní vývoj

  Základy agilního vývoje softwaru
  Principy agilních přístupů
  Týmový přístup
 2. Agilní principy, postupy a procesy

  Tradiční a agilní vývoj
  Plánování, monitorování a reportování v agilních projektech
  Role agilního testera a jeho dovednosti
 3. Agilní techniky testování a nástroje

  Agilní techniky - vývoj řízený akceptačními testy, testovací pyramida a testovací kvadranty
  Kvalitativní rizika v agilním prostředí
  Odhadovaní úsilí v agilních projektech - plánovací poker
  Techniky testování v agilních projektech - průzkumné testování, automatizace, akceptační kritéria
  Nástroje pro podporu testování v agilních projektech

Co se naučíte?

 • Spolupracovat v agilním týmu, který je obeznámen s principy a základními postupy vývoje agilního softwaru.
 • Přizpůsobit stávající zkušenosti a znalosti z testování agilním hodnotám a principům.
 • Podporovat agilní tým při plánování činností souvisejících s testováním.
 • Aplikovat odpovídající postupy a techniky testování v agilním projektu.
 • Pomáhat při specifikaci testovatelných uživatelských scénářů a akceptačních kritérií.
 • Pomáhat zúčastněným stranám definovat srozumitelné a testovatelné uživatelské scénáře a akceptační kritéria.
 • Používat a sdílet informace s ostatními členy týmu pomocí efektivních komunikačních stylů a komunikačních cest.
 • Poučte se z poučení z agilního testování v reálném životě.
 • Využít poznatků z reálných agilních projektů.

Navázaná témata

Zaujal tě náš kurz?

Ozvi se nám a pošleme ti více informací. Jsme YES4Q!

+420 777 629 545

info@yes4q.com