Akreditované školení ISTQB® Certifikovaný tester základní úrovně v4.0 poskytuje všeobecné znalosti o testování a standardizovanou terminologii používanou v oblasti testování po celém světě. Školení je relevantní pro různé přístupy a postupy vývoje softwaru, včetně agilních přístupů a DevOps, a zahrnuje nové koncepty, jako je týmový přístup, průběžná integrace, průběžné dodávání a průběžné testování.

Naše akreditované školení ISTQB poskytuje komplexní pochopení základních principů, terminologie, konceptů a témat, která jsou v dnešním prostředí vývoje softwaru zásadní.

Toto školení se zabývá současnými výzvami ve vývoji softwaru a klade důraz na spolupráci celého týmu, zapojení testerů do plánování iterací a vydání, přesné odhady pracnosti, DevOps, princip shift-left, vývoj softwaru řízený testováním a efektivní akceptační testování.

Tento kurz, který uznává testování jako roli související s kvalitou, která je otevřená všem členům týmu, připraví jak tradiční testery, tak testery v agilních nebo DevOps týmech na certifikační zkoušku ISTQB® CTFL.

Akreditováno a v souladu s osnovami ISTQB® CTFL CZ v4.0.2.

Lektor

Osnova kurzu

 1. Základy testování

  Co je to testování?
  Proč je testování nezbytné?
  Principy testování
  Činnosti testování, testware a role v testování
  Základní dovednosti a osvědčené postupy při testování
 2. Testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru

  Testování v kontextu životního cyklu vývoje softwaru
  Úrovně testování a typy testů
  Testování údržby
 3. Statické testování

  Základy statického testování
  Proces zpětné vazby a revize
 4. Testovací analýza a návrh testů

  Přehled technik testování
  Techniky testování černé skříňky
  Techniky testování bílé skříňky
  Techniky testování založené na zkušenostech
  Přístupy k testování založené na spolupráci
 5. Management testování

  Plánování testování
  Management rizik
  Monitoring, řízení a dokončení testování
  Konfigurační management
  Management defektů
 6. Testovací nástroje

  Nástroje pro podporu testování
  Výhody a rizika automatizace testů

Co se naučíte?

 • Chápat, co je testování a proč je prospěšné
 • Chápat základní koncepty testování softwaru
 • Určit přístup k testování a činnosti, které mají být provedeny v závislosti na kontextu
 • Posoudit a zlepšit kvalitu dokumentace
 • Zvýšit efektivitu a účinnost testování
 • Sladit proces testování s životním cyklem vývoje softwaru (SDLC)
 • Rozumět principům managementu testování
 • Psát jasné a srozumitelné reporty o defektu a umět je komunikovat
 • Chápat faktory, které ovlivňují priority a pracnost činností souvisejících s testováním
 • Pracovat jako součást multifunkčního týmu
 • Rozumět rizikům a přínosům automatizace testů
 • Identifikovat nezbytné dovednosti potřebné pro testování
 • Chápat dopad rizik na testování
 • Efektivně reportovat o průběhu a kvalitě testování

Navázaná témata

Zaujal tě náš kurz?

Ozvi se nám a pošleme ti více informací. Jsme YES4Q!

+420 777 629 545

info@yes4q.com