Akreditovaný kurz určený SW profesionálům, kteří potřebují prokázat praktické znalosti základních konceptů testování. Tento kurz základní úrovně se zaměřuje na obecně přijaté přístupy k softwarovému vývoji a testování.

Tento kurz Vás seznámí se základními principy a osvědčenými postupy testování, přičemž budou zohledněny moderní trendy ve vývoji softwaru. Kurz pokrývá obecné pojmy principy testování softwaru, techniky návrhu testů, management testování a podporu nástrojů.

Ať už testujete software na plný úvazek nebo se částečně zabýváte agilním vývojem, DevOps nebo průběžným nasazováním (CD), tento kurz je koncipován tak, aby Vám pomohl s přípravou na certifikační zkoušku ISTQB® Certified Tester—Foundation Level (CTFL).

 Akreditovaný kurz, který pokrývá aktualizované učební osnovy ISTQB® Certified Tester Foundation Level 2018 v3.1.

Lektor

Osnova kurzu

 1. Základy testování

  Co je to testování?
  Proč je testování nezbytné?
  Sedm principů testování
  Proces testování
  Psychologie testování
 2. Testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru

  Modely životního cyklu vývoje softwaru
  Úrovně testování
  Typy testů
  Údržbové testování
 3. Statické testování

  Základy statického testování
  Proces revize
 4. Techniky testování

  Kategorie technik testování
  Techniky testování černé skříňky
  Techniky testování bílé skříňky
  Techniky testování založené na zkušenostech
 5. Management testování

  Organizace testování
  Plánování a odhadování testování
  Monitoring a řízení testování
  Konfigurační management
  Rizika a testování
  Management defektů
 6. Nástroje pro podporu testování

  Základní informace o testovacích nástrojích
  Efektivní využívání nástrojů

Co se naučíte?

 • Dokázat účinně a efektivně komunikovat s využitím obecných termínů používaných v softwarovém testování.
 • Pochopit základy testování softwaru včetně klíčových konceptů.
 • Prokázat pochopení toho, jak mohou být různé přístupy k vývoji a testování softwaru a různá omezení aplikovány při optimalizaci testování v různých kontextech.
 • Efektivně přispívat k procesu revize.
 • Používat zavedené techniky při návrhu testů na všech úrovních testování.
 • Interpretovat a provádět testy na základě definovaných specifikací testů a reportovat výsledky testů.
 • Analyzovat funkcionální i nefunkcionální specifikace na všech úrovních testování systémů.
 • Vyzkoušet si techniky návrhu testů černé skříňky, bílé skříňky a založené na zkušenostech.
 • Pochopit základní principy managementu testování včetně organizace testování, plánování a odhadování testů, konfiguračního managementu, testování založeném na riziku a managementu defektů.
 • Psát a komunikovat jasné a srozumitelné reporty o defektech.
 • Pochopit projektové faktory, které mají vliv na priority testů a přístup k testování.
 • Pochopit hodnotu, kterou testování softwaru přináší zúčastněným stranám.
 • Pochopit, jak zajistit soulad testovacích činností a pracovních produktů s projektovými cíli, opatřeními a plány.
 • Pochopit podporu nástrojů v testování včetně výběru nástrojů, přínosů, rizik a klasifikace nástrojů.

Navázaná témata

Zaujal tě náš kurz?

Ozvi se nám a pošleme ti více informací. Jsme YES4Q!

+420 777 629 545

info@yes4q.com