Dvoudenní kurz zahrnuje základní témata, která by měl znát každý systémový a softwarový tester. Tento intenzivní kurz poskytuje testerům a manažerům testování základní principy a myšlenky, procesy, nástroje a dovednosti potřebné pro profesní kariéru v oblati testování softwaru. Kurz zlepšuje porozumění testování softwaru a zahrnuje teorii, příklady a praktická cvičení.

Účastníci kurzu získají detailní a strukturovaný přehled základní terminologie používané v testování, procesu testování, technik návrhu testů založených na modelu (black-box), struktuře (white-box) a zkušenostech, monitorování testování a metrik, a příslušných mezinárodních norem a standardů.

Tento kurz jde nad rámec učebních osnov ISTQB pro základní úroveň a poskytuje praktické znalosti, které lze okamžitě použít ve všech oblastech IT průmyslu. Kromě základů testování softwaru se také dozvíte o vztahu mezi testováním a vývojem, výhodách a rizicích automatizace testů, konfiguračním managementu a průběžné integraci, přičemž se zohleňují moderní trendy vývoje softwaru.

Lektor

Osnova kurzu

 1. Základy testování

  Vývoj softwaru v kontextu — Proč software nefunguje
  Základní principy, rozsah a zaměření testování — Co je testování?
  Ladění vs. testování
  Cíle testování
  Základní proces testování
  Psychologie testování — perspektivy testování
 2. Testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru

  Testování a vývoj
  Včasné testování
  Iterativní a tradiční modely vývoje softwaru
  Ověření a validace
  Testovací úrovně — testování komponent, integrační, systémové a akceptační
  Regresní testování a konfirmační testování
  Typy testů
 3. Sestavení systému

  Eposy (epics), užitné vlastnosti (features) a uživatelské příběhy
  Úvod do UML
  CI pipeline
 4. Statické techniky

  Co je statické testování?
  Revize, inspekce, předčítání atd.
  Proces revize
  Typy revizí
  Úkoly a odpovědnosti při revizích
  Faktory úspěchu revizí
  Omezení revizí
  Statická analýza pomocí nástrojů
  Revize požadavků, případů užití, specifikací, zdrojového kódu a testovacích případů
 5. Techniky návrhu testů

  Úvod do návrhu testů a přístupu k návrhu testů
  Typy technik navrhu testů
  Black-box techniky
  White-box techniky
  Techniky založené na zkušenostech
  Výběr vhodných technik
 6. Management testování

  Organizace testování
  Role a odpovědnosti
  Role manažera testování
  Role testera
  Plánování a strategie testování
  Management rizik
  Cíle a metriky
  Identifikace a analýza projektových a produktových rizik
  Konfigurační management a testování
  Klasifikace defektů / incidentů a management
 7. Nástroje pro podporu testování

  Proces výběru nástrojů
  Efektivní zavádění nástroje do organizace
  Přínosy nástrojů
  Rizika a omezení
  Klasifikace nástrojů
 8. Vytváření testovacích týmů

  Role a kvalifikace
 9. Základy agilního testovaní

  Principy agilního testování
  Role a odpovědnosti v agilním vývoji
 10. Automatizace testování

  Proč automatizovat testy
  Výhody automatizace testů
  Omezení automatizace testů
  Vývoj řízený (akceptačním) testováním
  Kvadranty automatizace testů

Co se naučíte?

 • Pochopit základy testování softwaru včetně klíčových konceptů a kontextu, principů a procesu testování, a lidských faktorů při testování.
 • Prokázat porozumění základním principům a terminologii testování softwaru pro účinnou a efektivní komunikaci s ostatními testery a účastníky projektu.
 • Pochopit vztah mezi testováním a vývojem v životním cyklu vývoje softwaru, porovnat jednotlivé úrovně testování a typy testů a pochopit spouštěče a dopad údržbového testování.
 • Porozumnět významu statického testování, rozlišit běžné typy revizí a naučit se tyto přístupy používat k nalezení defektů.
 • Analyzovat funkcionální i nefunkcionální specifikace na všech úrovních testování systémů.
 • Vyzkoušet si techniky návrhu testů černé skříňky, bílé skříňky a založené na zkušenostech.
 • Napsat jasné a srozumitelné zprávy o incidentech.
 • Seznámit se s managementem testování, organizací testování, plánováním a odhadováním testů, konfiguračním managementem, testováním založeném na riziku, managementem defektů a dalšími.
 • Pochopit podporu nástrojů v testování včetně výběru nástrojů, přínosů, rizik a klasifikace nástrojů.

Navázaná témata

Zaujal tě náš kurz?

Ozvi se nám a pošleme ti více informací. Jsme YES4Q!

+420 777 629 545

info@yes4q.com